I. Nguyên tắc chung
1. Mô hình Loại hình cung cấp dịch vụ trên Website:
Đặt hàng trực tuyến và giao tận nơi;
Voucher giảm giá
Thành viên trên sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Shopee chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ 
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào shop phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch shop

II. Quy định chung
Định nghĩa chung:
Người Bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Shop bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.
Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên Shop. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.
Thành viên: bao gồm cả Người Bán và Người Mua
Thành viên tham gia giao dịch trên Shop là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
- Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được shop chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của shop
- Khi đăng ký là thành viên của Shop, thành viên hiểu rằng:
Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên sàn.
Voucher: Vouchers có 01 hình thức phát hành: Voucher bằng Mã Code.
Các Vouchers mà thành viên nhận được chỉ có thể sử dụng tại các giao dịch được Shopxác định.
Đối với Voucher bằng Mã Code, thành viên sẽ nhận được Mã Code thông qua SMS và/hoặc trên website. Để sử dụng Mã Code, thành viên sẽ nhập các Mã Code này trong quá trình giao dịch để được hưởng ưu đãi.
- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào  Shop phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của  Shop